Veri Güvenliği

Kurumların günümüzde ihtiyaç duydukları unsurların başında, güvenli ve riskten uzak bir çalışma ortamı gelmektedir. Kurumlar, sahip oldukları verilerin gizliliğini sağlayarak, erişim haklarını kontrol altında tutabildikçe, iş sürekliliklerini ve varlıklarını da emin adımlarla sürdürebilirler.

Kurumların veri güvenliğini tehdit eden unsurlar, mevcut sistemlerin dış dünyayla olan temaslarından dolayı meydana gelmektedir. Gerek sistem, gerek kullanıcı düzeyinde olan bu temasların kontrol altında tutulması, veri güvenliği açısından oldukça önemlidir.

Veri Güvenliği İçin Ne Yapılmalıdır

Kurumların en değerli varlığı olan veriler, kurum çalışanları tarafından gün içinde farklı şekillerde kullanılabilmektedir. Örneğin; bu veriler kâğıda basılabilmekte, elektronik ortamda depolanabilmekte, internet üzerinden başkalarına gönderilerek, paylaşılabilmektedir. Herhangi bir güvenlik sorunu nedeniyle, stratejik verilerin kaybedilmemesi ve müşteri ya da iş ortağının karşısında kurumsal değerlerin yitirilmemesi için, veri güvenliğini sağlamak amacıyla altyapı ve politikaların mühendislik standartlarına göre hazırlanması gerekmektedir.