Log Tag Recordes

Yüksek hacimli Asyalı kaynak ve imalatla birlikte yenilikçi ve öncü tasarımı kullanan ürünlerimiz, maliyet etkin kalırken endüstri standardı belirlemiştir. Ürün kalitesine olan bağlılığımız, yüksek spesifikasyonlu bileşenlerin kullanımı ve üretim süreçlerinde sıkı kontrolün sağlanmasıyla birlikte iyi tasarlanmış ürün tasarımı ile sağlanır.

LogTag® ürünleri hem depolama hem de nakliye için gıda ve farmasötik sıcaklık ve / veya nem izleme alanında yaygın kullanım dahil çok sayıda farklı uygulamada kullanılmaktadır. Ürünlerimiz UNICEF ve Dünya Sağlık Örgütü gibi dünyaca tanınmış birçok organizasyonla onay alan ürünleri bulunan eğitim ve araştırmalar için de kullanılmaktadır.

Yeni ve mevcut ürünler ile yazılımların araştırılması ve geliştirilmesi konusundaki kararlılığımız, LogTag® sistemine yapılacak yatırımın gelecekte de geçerli olacağı anlamına geliyor. LogTag Kaydediciler desteği ve araştırma geliştirme merkezi Auckland, Yeni Zelanda'dadır. Üretim ve Lojistik, LogTag Recorders Hong Kong tarafından yürütülmektedir.